Naše prodejny Obchodní podmínky


N o v i n k y

Více novinek - klik


Pokud máte nějaký dotaz, napište si.
Když je kytička zelená, jsme Vám on-line k dispozici.

ICQ (261818833)


Pokud jsme Vás zaujali a našli jste to co hledáte, prosím klikněte na tlačítko. Děkujeme :)spolehlivá firma

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank

2. JAK NAKUPOVAT?

• 2.1 Vyberte si zboží
Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém sloupci vyberte požadovanou kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například typ zboží, které hledáte. Hledání dle parametrů slouží pro hledání podle kombinace parametrů.
• 2.2 Vložte zboží do košíku
Jste-li již rozhodnuti, zvolte v detailním náhledu na zboží VLOŽIT DO KOŠÍKU. Na stránku košíku se dostanete vždy i stisknutím ikonky v pravém horním rohu obrazovky. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku mazat a zadávat další požadavky k nákupu.
• 2.3 Přejděte k pokladně
Z košíku pokračujte volbou DOKONČIT OBJEDNÁVKU k pokladně. Nyní musíte zadat údaje potřebné k realizaci dodávky: Vaše jméno a adresu a Váš telefon. Velmi důležitý je e-mail, na který vám dojde potvrzení. Stisknete-li POTVRDIT, Vaše objednávka bude zaslána k vyřízení.
Pokud vše proběhne v pořádku, dostanete na e-mail ihned potvrzeni s kopií objenávky. Poté do 24hodin ve všední dny vám přijde druhý potvrzovací mejlík od operátora z objednávek, který Vám žádané zboží potvrdí a napíše do kdy bude u Vás. Pokud budete chtít udělat nějakou úpravu, můžete na potvrzovací mejlík ihned odpovědět zpět, nebo telefonicky na tel: +420 518 346 725. ((Poznámka: Pokud nejpřijde od operátora do 24hodin ve všední dny odpověď, prosím zašlete jen zpět s upozorněním. Může se stát, že objenávka "uvízne" v systému a operátorovi nedorazí.
• 2.4 Metody platby V současné době nabízíme platbu dobírkou, kdy zboží bude doručeno ČP přímo k Vám v pracovní dny (vyjímečně i v sobotu). Zboží je zasíláno pilně a po expedici je dodáno do tří pracovních dnů.
Dále je možné zvolit odběr naprodejně, kdy zboží bude přichystáno na prodejně v Hodoníně. Opět přijde od operátora potvrzení.
EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
3. „Prodávající“ je fyzicka osoba Ivo Linhart (Ina-baby market) se sídlem Národní třída 22, 695 01 Hodonín. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
5. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
6. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu, nebo daňový doklad), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
7. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
8. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vrácení zboží do 14 dnů

Zboží zakoupené v internetovém obchodě máte právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží nikdy nelze zaslat na dobírku !
Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30-ti dnů ode dne přijetí vrácené zásilky. Podmínky pro vrácení peněz:
1. Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
2. Zboží musí být neporušené v originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. U vráceného zboží může být účtován náklad spojený s vrácením zboží.
4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.
5. V případě software s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno. U hudebních a video nosičů musí být vrácené zboží neporušené v originálním obalu.
6. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.
7. Zákazníkovi při vrácení zboží bude účtován poplatek za zpětné zaevidování a naskladnění zboží zpět na sklad. (max 160,-Kč)
Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
* pokud nebyla vada reklamována v záruční době
* při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
* při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
* při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
* porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
* poškozením zboží působením živlů
* při poškození způsobeném jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).


3. Vyřízení Reklamace

1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
5. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
8. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle 518 346 725.
9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
10. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.
4. Odmítnutí převzetí objednané zásilky Pokud zákazník odmítne objednané zboží přijmout nebo jej nevyzvedne a zásilka nám bude dopravcem vrácena, budeme po něm požadovat úhradu nákladů, spojených s odesláním zásilky ve výši 110,- Kč na účet č. 2300451486/2010 (jako var.symbol nutno uvést číslo objednávky). Jestliže tak zákazník neučiní do 10 dnů po obdržení emailu, kde jsou uvedena data platby, vyhrazujeme si právo zveřejnit jeho jméno, příjmení a bydliště v internetovém seznamu, kde jsou uváděni jména lidé, kteří si bezdůvodně odmítají převzít objednané zboží. Tento seznam je umístěn na http://nespolehlivizakaznici.cz/ a veškeré údaje v něm zveřejněné splňují podmínky zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Toto opatření bylo zvoleno z důvodu ochrany ostatních obchodníků před zákazníky, kteří nerespektují závazné podmínky, k jejichž dodržování se odesláním objednávky zboží zavázali. Ostatní obchodníci mají tak možnost objednávky takových občanů blokovat. K tomuto opatření přistupujeme velice neradi, ale máme zájem bránit internetové obchodování před některými občany, kteří si zřejmě neuvědomují, že díky jejich nezodpovědnému chování vznikají obchodníkům naprosto zbytečné náklady (vyřízení objednávky + vystavení dokladů, zabalení zboží, jeho expedice, doprava....), které jim již nikdo nevrátí.V případě nejasností si můžete cokoli ověřit přímo na tel: 518 346 725 (prodejna).

 

Reklama: vybavení pro gastro, kite kurzy, etikety Plastová okna seznam google Project-atelier